Een bloederig verhaal (serie Jozua | deel 6)

We vervolgen de lezingen van het bijbelboek Jozua met de geschiedenis van de vernietiging van Jericho en haar inwoners. Een moeilijk verhaal voor wie niet ongevoelig is voor bloedvergieten. In de (echte) geschiedenis is niemand onschuldig. Maar geldt dat ook voor de God die we in de bijbel leren kennen? Lees hier de preek nog […] more…

Welkom in het land van het Avondmaal! (serie Jozua | deel 5)

Het eerste dat de Israëlieten doen onder leiding van Jozua in het beloofde land is Pesach vieren. Dat wil zeggen, nadat iedereen eerst besneden werd. Want dat was in de woestijn niet gebeurd. Wat zegt deze geschiedenis ons, nu wij het Avondmaal vieren?  Lees hier de preek nog eens na. Recommend on Facebook Share on […] more…

Het monument van de droge voeten (serie Jozua | deel 4)

Terwijl het volk Israël door de Jordaan loopt richting het beloofde land krijgt het via Jozua de opdracht om 12 stenen van de bodem van de rivier mee te nemen en aan de overkant op te richten als een monument. Zo bleef deze geschiedenis levend. En dat is ook voor ons een belangrijke opdracht: om […] more…

Bijbellezen (2): de kerk als leesgemeenschap

De bijbel is een boek dat door vele mensenhanden is gegaan. Toch geloven we dat God zelf ons aanspreekt door de bijbel. Het “Sola Scriptura” is een belangrijk uitgangspunt in de (protestantse) traditie van onze kerk: wij geloven dat de bijbel voor zichzelf spreekt. In deze preek gaat het over de kerk als gemeenschap waarin […] more…

Bijbellezen (1): het gezag van de bijbel

Bijbellezen leidde en leidt niet zelden tot verdeeldheid in plaats van eenheid. Er zijn allerlei vragen bij de bijbel te stellen. Over de totstandkoming van de tekst en de canon, maar ook over de uitleg. Toch stellen we er in de manier waarop wij kerk willen zijn nog steeds een eer in om de bijbel voor zichzelf […] more…

Handelingen (vervolg): de bijeenkomst in Jeruzalem

God maakt geen onderscheid tussen mensen. Dat had Petrus geleerd van zijn ontmoeting met de Romein Cornelius. Toch zijn er mensen die vast blijven houden aan het verschil tussen Joden en niet-Joden in de vroege kerk. Het conflict loopt zo hoop op dat er een bijeenkomst met de leiders van de kerk in Jeruzalem voor […] more…

Over de christelijke samenkomsten

Door de brief van Paulus aan de gelovigen in Korinthe krijgen we een inkijkje in het leven van de vroege kerk. Mensen uit verschillende lagen van de bevolking en van verschillende afkomst kwamen bij elkaar voor de maaltijd. Zoiets was nog niet eerder vertoond. Toch heeft Paulus er nogal wat op aan te merken. Wanneer […] more…

Allemaal achter Jezus aan

Deze preek gaat over het begin van het leven met Jezus voor de eerste leerlingen. Het verhaal vormt een mooie aanleiding om terug te denken aan jouw eerste stapjes met Hem en de rol van de gemeenschap daarin. God gebruikt mensen om anderen bij Jezus te brengen! We luisterden in de dienst ook naar getuigenissen […] more…

Het is pas feest als iedereen is geweest!

Jezus vertelde eens een bekend verhaal over iemand die een groot feest voorbereidde. Maar toen alles klaar was, wilde niemand komen. Hoe kan dat? Lees hier de preek nog eens na over het belang van de maaltijd, Gods tafelschikking en het soort gemeenschap dat de kerk kan zijn.   Recommend on Facebook Share on Linkedin […] more…

NCC (serie) | q&a 36: wat geloven we over de Heilige Geest?

Wat geloof jij van de Heilige Geest? Het antwoord van de kerk is: dat Hij God is (Nicea, Nederlandse Geloofsbelijdenis, Catechismus). Op het eerste gezicht hebben we hier te maken met een nogal abstract of theoretisch antwoord. Dat steekt, want Pinksteren is juist heel dynamisch en concreet. In de middagdienst op Pinksterzondag stonden we stil […] more…
Powered by WordPress | Fluxipress Theme