Gods zegen!

Een moeder die haar kind zegent bij het uit huis gaan. Een opa die zijn kleinkinderen zegent. Een jongen die door een groep vrienden gezegend wordt bij een afscheid voor een lange reis. Zijn dat situaties die jou bekend voorkomen? Het gebeurt. Maar ik denk dat zegenen of gezegend worden voor de meesten van ons […] more…

Toewijding in de tempel – Lucas 2

Na acht dagen wordt de kleine Jezus besneden. Een paar weken daarna wordt Hij, zoals ook is voorgeschreven volgens de wetten van Mozes, als eerstgeborene aan de HEER aangeboden. Jozef, Maria en de baby Jezus bevinden zich in de tempel. Er wordt geofferd. Kortom, Lucas beschrijft het leven van een gelovig, Joods gezin. Toch is […] more…

Kerst: God hackt ons bestaan!

In Jezus hackt God ons bestaan. Dat is de boodschap van kerst. God komt niet maar even op bezoek, Hij neemt onze identiteit op zich en ons bestaan over. Hij is nu overal. Misschien wel vooral daar, waar je hem niet zou verwachten. Lees hier de kerstpreek nog eens na. Recommend on Facebook Share on […] more…

Uitzien met de Psalmen

Advent is een periode van verwachting. De kerk leeft niet alleen toe naar het kerstfeest – Jezus’ eerste komst naar deze wereld – maar bereidt zich voor op de tweede komst van Jezus naar de wereld waar wij in leven. Tijdens advent kozen we dit jaar voor een viertal Psalmen als rode draad door de […] more…

Wijsheid van Prediker

In november hielden we een serie diensten geïnspireerd op het bijbelboek Prediker. Het thema van de serie was: ‘Mens, durf te leven!’ Lees hier de tekst van de overdenkingen nog eens na. Recommend on Facebook Share on Linkedin Tweet about it Subscribe to the comments on this post Tell a friend more…

Amen?

In een van zijn gelijkenissen stelde Jezus eens een dreigende vraag: ‘als de Mensenzoon komt, zal hij dan geloof vinden op aarde?’ (Luk. 18,8). In dit voorbeeldverhaal stelt Jezus de vraag of er nog mensen zullen zijn die geloven, gelijk aan de vraag of er nog mensen zijn die bidden. Deze preek hoort bij de […] more…

Het koningschap, de macht en de majesteit!

Van de weinige plekken waar op zondag regelmatig de lofzang klinkt zijn het stadion en de kerk het meest bekend. De kerk als plaats waar de lofzang gaande blijft. Daar gaat deze preek over naar aanleiding van het slot van het Onze Vader. Het ‘volmaakte gebed’ sluit, net als veel andere christelijke liederen en gebeden, […] more…

Jozef (4): In Egypte

Na een korte onderbreking van de Jozef geschiedenis (Genesis 38 over Juda en Tamar) lezen we hoe Jozef in Egypte als slaaf verkocht wordt en terecht komt in het huis van Potifar. Daar maakt hij carrière totdat hij beschuldigd wordt van de aanranding van de vrouw van Potifar. Toch is dat niet het einde. Jozef […] more…

Jozef (2): Rubens reddingsplan

Wanneer de broers Jozef zien aankomen willen ze hem vermoorden. Ruben slaagt erin om dat te voorkomen maar niet om Jozef terug te brengen naar Jakob. Wanneer Jakob het nieuws krijgt dat Jozef niet meer leeft belandt hij in een diepe depressie. Waarom mislukt Rubens reddingspoging? En waar is God eigenlijk in dit verhaal? Het […] more…

Jozef (1): een familie met problemen

Dit najaar gaan de preken in Delft over de geschiedenis van Jozef. Daarmee vervolgen we de serie over het leven van Jakob (zomer 2015). Het verhaal van Jozef begint in Genesis 37, waar beschreven wordt dat Jakob zich vestigt in het land van Gods belofte aan Abraham: Kanaän. Het hoofdstuk geeft een inkijkje in het […] more…
Powered by WordPress | Fluxipress Theme