Over de christelijke samenkomsten

Door de brief van Paulus aan de gelovigen in Korinthe krijgen we een inkijkje in het leven van de vroege kerk. Mensen uit verschillende lagen van de bevolking en van verschillende afkomst kwamen bij elkaar voor de maaltijd. Zoiets was nog niet eerder vertoond. Toch heeft Paulus er nogal wat op aan te merken. Wanneer […] more…

Allemaal achter Jezus aan

Deze preek gaat over het begin van het leven met Jezus voor de eerste leerlingen. Het verhaal vormt een mooie aanleiding om terug te denken aan jouw eerste stapjes met Hem en de rol van de gemeenschap daarin. God gebruikt mensen om anderen bij Jezus te brengen! We luisterden in de dienst ook naar getuigenissen […] more…

Het is pas feest als iedereen is geweest!

Jezus vertelde eens een bekend verhaal over iemand die een groot feest voorbereidde. Maar toen alles klaar was, wilde niemand komen. Hoe kan dat? Lees hier de preek nog eens na over het belang van de maaltijd, Gods tafelschikking en het soort gemeenschap dat de kerk kan zijn.   Recommend on Facebook Share on Linkedin […] more…

NCC (serie) | q&a 36: wat geloven we over de Heilige Geest?

Wat geloof jij van de Heilige Geest? Het antwoord van de kerk is: dat Hij God is (Nicea, Nederlandse Geloofsbelijdenis, Catechismus). Op het eerste gezicht hebben we hier te maken met een nogal abstract of theoretisch antwoord. Dat steekt, want Pinksteren is juist heel dynamisch en concreet. In de middagdienst op Pinksterzondag stonden we stil […] more…

Tussen Hemelvaart en Pinksteren – over belangrijke dingen zoals geduld

De zondag tussen Hemelvaart en Pinksteren is de zondag van Gods geduld. De leerlingen vragen Jezus ongeduldig: ‘Heer, is dan nu de tijd gekomen waarop u het koningschap op Israël gaat herstellen?’ Het is een begrijpelijke vraag, bekeken in het licht van Jezus’ eerdere onderwijs aan zijn discipelen. Ook wij moeten steeds weer opnieuw leren […] more…

NCC (serie) | q&a 16: wat is zonde?

Het bijbelse verhaal van Genesis 3 vertelt hoe de zonde zijn intrede deed in de wereld waar ieder mens in leeft. Maar wat is zonde? Deze preek is het vervolg van de bespreking van de New City Catechimus met vraag 16. Je kunt de vragen en antwoorden en de video’s die erbij horen bekijken op het […] more…

NCC (serie) | q&a 14: waarom we zijn zoals we zijn

Waarom moeten we kinderen leren delen, maar zeggen ze het woordje “mij!” als vanzelf (en waarom werkt dit bij grote mensen vaak nog steeds zo)? Hoe komt dat er vaak maar weinig voor nodig is om een ruzie te laten ontstaan maar kost verzoening tijd en energie? Een bekend hoofdstuk uit de catechismus stelt dat […] more…

Op weg naar Emmaus (en weer terug)

Op de dag van de opstanding lopen twee leerlingen van Jeruzalem terug naar hun woonplaats Emmaüs. Wanneer Jezus zich bij hen voegt, herkennen ze hem niet. Maar dat verandert wanneer Jezus met hen het brood breekt, dan herkennen ze hem ineens. Het verhaal zegt iets over het leven van de vroege kerk, waar mensen elkaar […] more…

Ik wens jullie vrede!

Vanaf de eerste dag dat Jezus opstond uit de dood klinkt op iedere eerste dag van de week steeds dezelfde begroeting bij de mensen van Jezus: ik wens jullie vrede! Dat is het einde van de angst, het verlost je van je in je zelf gekeerd zijn zoals de leerlingen op die eerste paasmorgen. Jezus […] more…

Het is volbracht!

Van de zeven kruiswoorden die Jezus sprak vermeldt Johannes een van de meest bekende. Vlak voordat Jezus stierf, zei hij: “het is volbracht!” Johannes stond er op jonge leeftijd zelf bij en herinnert zich op hoge leeftijd dit indrukwekkende woord nog als de dag van gisteren. In het Grieks is het maar één woord: volbracht. […] more…
Powered by WordPress | Fluxipress Theme