Jozua’s bergrede (serie Jozua | deel 8)

Een plechtig moment. Dit keer niet aan de overkant van de rivier, of aan de grenzen van het beloofde land. Maar midden in het land, dichtbij de plek waar Abraham eens woonde. Daar leest Jozua het hele verhaal voor. Aan iedereen. Inclusief alle voorschriften, zegeningen en vervloekingen. Wat gebeurde daar op de berg Ebal? En […] more…

Ai, ai, wat een zonde …! (serie Jozua | deel 7)

Na de geschiedenis van de verovering van Jericho gaat het mis. Bij de volgende stad, Ai, vallen 36 doden. Hoe dat kwam? Omdat één man, Achan, zich niet hield aan de opdracht van Jozua. Hij verstopte een deel van de buit uit Jericho in zijn eigen tent. Dat is natuurlijk pijnlijk. Maar ook erg streng […] more…

Een bloederig verhaal (serie Jozua | deel 6)

We vervolgen de lezingen van het bijbelboek Jozua met de geschiedenis van de vernietiging van Jericho en haar inwoners. Een moeilijk verhaal voor wie niet ongevoelig is voor bloedvergieten. In de (echte) geschiedenis is niemand onschuldig. Maar geldt dat ook voor de God die we in de bijbel leren kennen? Lees hier de preek nog […] more…

Welkom in het land van het Avondmaal! (serie Jozua | deel 5)

Het eerste dat de Israëlieten doen onder leiding van Jozua in het beloofde land is Pesach vieren. Dat wil zeggen, nadat iedereen eerst besneden werd. Want dat was in de woestijn niet gebeurd. Wat zegt deze geschiedenis ons, nu wij het Avondmaal vieren?  Lees hier de preek nog eens na. Recommend on Facebook Share on […] more…

Het monument van de droge voeten (serie Jozua | deel 4)

Terwijl het volk Israël door de Jordaan loopt richting het beloofde land krijgt het via Jozua de opdracht om 12 stenen van de bodem van de rivier mee te nemen en aan de overkant op te richten als een monument. Zo bleef deze geschiedenis levend. En dat is ook voor ons een belangrijke opdracht: om […] more…

Bijbellezen (2): de kerk als leesgemeenschap

De bijbel is een boek dat door vele mensenhanden is gegaan. Toch geloven we dat God zelf ons aanspreekt door de bijbel. Het “Sola Scriptura” is een belangrijk uitgangspunt in de (protestantse) traditie van onze kerk: wij geloven dat de bijbel voor zichzelf spreekt. In deze preek gaat het over de kerk als gemeenschap waarin […] more…

Bijbellezen (1): het gezag van de bijbel

Bijbellezen leidde en leidt niet zelden tot verdeeldheid in plaats van eenheid. Er zijn allerlei vragen bij de bijbel te stellen. Over de totstandkoming van de tekst en de canon, maar ook over de uitleg. Toch stellen we er in de manier waarop wij kerk willen zijn nog steeds een eer in om de bijbel voor zichzelf […] more…

Handelingen (vervolg): de bijeenkomst in Jeruzalem

God maakt geen onderscheid tussen mensen. Dat had Petrus geleerd van zijn ontmoeting met de Romein Cornelius. Toch zijn er mensen die vast blijven houden aan het verschil tussen Joden en niet-Joden in de vroege kerk. Het conflict loopt zo hoop op dat er een bijeenkomst met de leiders van de kerk in Jeruzalem voor […] more…

Over de christelijke samenkomsten

Door de brief van Paulus aan de gelovigen in Korinthe krijgen we een inkijkje in het leven van de vroege kerk. Mensen uit verschillende lagen van de bevolking en van verschillende afkomst kwamen bij elkaar voor de maaltijd. Zoiets was nog niet eerder vertoond. Toch heeft Paulus er nogal wat op aan te merken. Wanneer […] more…

Allemaal achter Jezus aan

Deze preek gaat over het begin van het leven met Jezus voor de eerste leerlingen. Het verhaal vormt een mooie aanleiding om terug te denken aan jouw eerste stapjes met Hem en de rol van de gemeenschap daarin. God gebruikt mensen om anderen bij Jezus te brengen! We luisterden in de dienst ook naar getuigenissen […] more…
Powered by WordPress | Fluxipress Theme