Publicaties

 

Meditaties, gepubiceerd in De Reformatie (vanaf 1 januari 2015: Onderweg) in de rubriek ‘wandelen met God’: Leven van Bloed (jaargang 86, 9 sept. 2011); Brede Schouders (jaargang 87, 4 november 2011); Crisis (jaargang 87, 13 januari 2012); Vasten (jaargang 87, 23 maart 2012); Dromen (jaargang 87, 1 juni 2012); Gods design (jaargang 87, 7 september 2012); Gastvrijheid (jaargang 88, 30 november 2012); De Heer regeert (jaargang 88, 25 januari 2013); Feesten (jaargang 88, 19 april 2013); Oranjegevoel (jaargang 88, 28 juni 2013); Visie (jaargang 89, 4 oktober 2013); Emmaus (jaargang 89, 14 februari 2014); Stemlokaal 28 (jaargang 89, 18 april 2014); Bidden voor de doden (jaargang 89, 17 juni 2014); De zwakste schakel (jaargang 90, 14 november 2014); Christen in uniform (jaargang 1, nr. 1)

31 overdenkingen over 1 Samuel 1 tot 15, verschenen in Kracht voor elke dag. Bijbels Dagboek 2012 (de Vuurbaak, Barneveld)

Vrijwilligerswerk‘ en ‘Verspilling?‘ Twee overdenkingen geschreven voor het Gereformeerd Kerkblad in de rubriek ‘Schriftwerk’ (2011)

Drie artikelen over het bijbelboek Job, verschenen in het tijdschrift De Reformatie: Gods antwoorden aan Job (jaargang 84, 3 januari 2009); Dieren kijken ons aan (jaargang 84, 10 januari 2009); Hoogtepunten uit Job (jaargang 84, 17 januari 2009)

Predikant tussen Job en ambt, artikel verschenen in het tijdschrift De Reformatie

Ik schreeuw geweld‘ (2008). Afstudeerscriptie master Oude Testament over God en geweld in het Bijbelboek Job (omslag)

Studie naar de betekenis van de uitdrukking berit ‘am (‘verbond voor het volk’) in Jesaja 42,6 en 49,8

Een profeet in de put: studie naar Jeremia 38 vs. 1-13

Notitie Huiselijke Eredienst, geschreven als stage opdracht in de gereformeerde kerk van Hattem-Noord (2006-2007).

O.l.v. prof. M. te Velde heb ik voor de website www.kerkrecht.nl het ‘Rapport concept van Huishoudelijke Bepalingen‘ (aangeboden aan de synode van 1893) met daarbij de besluitvorming van de synode van 1893 verwerkt in de noten, opnieuw gepubliceerd.

Preken voor eigen parochie (2006). Een praktisch theologisch onderzoek naar de manier waarop in de prediking cultuur ter sprake komt. Bachelorproef praktische theologie.