(NGB)

Inmiddels is de Heidelbergse catechismus aan de beurt, maar in 2011 was het 450 jaar geleden dat Guido de Bres de Nederlandse Geloofsbelijdenis (NGB) opstelde, oorspronkelijk bedoeld als verantwoording van de gereformeerde religie voor de Spaanse koning Filips II. De NGB is nog steeds een uitstekende inleiding voor een goed gesprek over geloven anno nu. Ik schreef bij de meeste onderwerpen een korte inleiding die je kunt gebruiken om erover in gesprek te gaan:

Artikel 1: De enige God

Artikel 2: Hoe je God kunt kennen

Artikel 3-7: Het Woord van God

Artikel 8-11: Heilige Drie-Eenheid

Artikel 12 en 13: De schepping, het kwaad en Gods voorzienigheid

Artikel 14-16: Vrije wil, erfzonde en uitverkiezing

Artikel 17: De belofte

Artikel 18-20: Jezus (persoon)

Artikel 21-24: Jezus (verdiensten)

Artikel 25 en 26: Liturgie 

Artikel 27-29: De kerk

Artikel 30-32: Leiderschap 

Artikel 33-35: Doop en Avondmaal

Artikel 36: De overheid (nieuw: 06-07-2012)