Over de Paasboodschap: (wat je doet met) je lichaam doet ertoe!

Jezus stond op uit de dood. Dat was/is een revolutionaire boodschap, een verhaal met gevolgen, ook voor ons lichaam. Paulus schrijft hierover in Romeinen 8,11: ‘Als de Geest van Hem die Jezus uit de dood heeft opgewekt in u woont, zal Hij die Christus uit de dood heeft opgewekt, ook uw sterfelijke lichamen levend maken door zijn Geest, die in u woont’. Wat zegt de boodschap over de lichamelijke opstanding van Jezus over hoe je als christen in het leven staat? Daarover ging de preek op Paasmiddag. Lees hier de preek nog eens na.