Goede Vrijdag: “Vrouw, zie uw zoon”

In zijn beschrijving van de kruisweg van Jezus zet Johannes op een gegeven moment het beeld even stil. Jezus hangt aan het kruis en spreekt het kleine groepje mensen dat daar nog is, nog een keer toe. Tegen zijn moeder zegt Hij: “vrouw, dat is je zoon”. En tegen Johannes: “dat is je moeder.” Lees hier de overdenking nog eens na.