Lijdenstijd (2): de vrouw die iets goeds voor Jezus deed

Nadat de hogepriester Kajafas onbedoeld over Jezus had geprofeteerd dat het beter is dat één man sterft voor het hele volk, zodat niet het hele volk verloren gaat (Joh. 11,50) doet ook Maria, de zus van Martha, iets waarvan ze de betekenis waarschijnlijk zelf niet ten volle heeft begrepen: ze balsemt het lichaam van Jezus voor zijn begrafenis. De aanwezigen vinden het pure verspilling, het geld had aan de armen gegeven kunnen worden. Maar Jezus zegt dat het goed is: ‘armen zullen er altijd zijn, maar ik niet.’ Lees hier de preek nog eens na.