Ik ben (3) de deur voor de schapen

Zowel de derde als de vierde “Ik ben” uitspraak van Jezus is ontleend aan de wereld van schapen en herders. Jezus zegt: “Ik ben de deur voor de schapen” en kort daarna: “Ik ben de goede herder.” De uitspraken volgen op de genezing van de blindgeboren man op sabbat en de discussie die daarop volgt over wie Jezus is. Wat bedoelde Jezus en wat zegt deze beeldspraak over ons? Lees hier de preek nog eens na.