Ai, ai, wat een zonde …! (serie Jozua | deel 7)

Na de geschiedenis van de verovering van Jericho gaat het mis. Bij de volgende stad, Ai, vallen 36 doden. Hoe dat kwam? Omdat één man, Achan, zich niet hield aan de opdracht van Jozua. Hij verstopte een deel van de buit uit Jericho in zijn eigen tent. Dat is natuurlijk pijnlijk. Maar ook erg streng en daarom moeilijk te verteren. Wat staat er op het spel? Lees hier de preek nog eens na.