Een bloederig verhaal (serie Jozua | deel 6)

We vervolgen de lezingen van het bijbelboek Jozua met de geschiedenis van de vernietiging van Jericho en haar inwoners. Een moeilijk verhaal voor wie niet ongevoelig is voor bloedvergieten. In de (echte) geschiedenis is niemand onschuldig. Maar geldt dat ook voor de God die we in de bijbel leren kennen? Lees hier de preek nog eens na.