Bijbellezen (2): de kerk als leesgemeenschap

De bijbel is een boek dat door vele mensenhanden is gegaan. Toch geloven we dat God zelf ons aanspreekt door de bijbel. Het “Sola Scriptura” is een belangrijk uitgangspunt in de (protestantse) traditie van onze kerk: wij geloven dat de bijbel voor zichzelf spreekt. In deze preek gaat het over de kerk als gemeenschap waarin het Woord ontvangen, gelezen en geleefd wordt.