Bijbellezen (1): het gezag van de bijbel

Bijbellezen leidde en leidt niet zelden tot verdeeldheid in plaats van eenheid. Er zijn allerlei vragen bij de bijbel te stellen. Over de totstandkoming van de tekst en de canon, maar ook over de uitleg. Toch stellen we er in de manier waarop wij kerk willen zijn nog steeds een eer in om de bijbel voor zichzelf te laten spreken en ook zelf te lezen. We geloven dat de bijbel Gods Woord is en dat het steeds weer relevant zal blijken. In deze preek gaat het over de bijbel: wat geloven we over de bijbel en hoe kan een bijbel die verschillend wordt uitgelegd, zorgen voor eenheid?