Handelingen (vervolg): de bijeenkomst in Jeruzalem

God maakt geen onderscheid tussen mensen. Dat had Petrus geleerd van zijn ontmoeting met de Romein Cornelius. Toch zijn er mensen die vast blijven houden aan het verschil tussen Joden en niet-Joden in de vroege kerk. Het conflict loopt zo hoop op dat er een bijeenkomst met de leiders van de kerk in Jeruzalem voor nodig is, die een officiele uitspraak doet in de zaak. Deze preek gaat daarover. Wat kunnen we leren van de zogenaamde synode van Jeruzalem?