NCC (serie) | q&a 36: wat geloven we over de Heilige Geest?

Wat geloof jij van de Heilige Geest? Het antwoord van de kerk is: dat Hij God is (Nicea, Nederlandse Geloofsbelijdenis, Catechismus). Op het eerste gezicht hebben we hier te maken met een nogal abstract of theoretisch antwoord. Dat steekt, want Pinksteren is juist heel dynamisch en concreet. In de middagdienst op Pinksterzondag stonden we stil bij de belijdenis van de kerk over de Heilige Geest. Hoe en waarom kwam de belijdenis over de Geest zo tot stand? Wat betekende het vroeger en wat betekent het voor ons vandaag? Lees hier de preek nog eens na.