Op weg naar Emmaus (en weer terug)

Op de dag van de opstanding lopen twee leerlingen van Jeruzalem terug naar hun woonplaats Emmaüs. Wanneer Jezus zich bij hen voegt, herkennen ze hem niet. Maar dat verandert wanneer Jezus met hen het brood breekt, dan herkennen ze hem ineens. Het verhaal zegt iets over het leven van de vroege kerk, waar mensen elkaar al snel ontmoetten op die eerste dag van de week om samen het brood te breken en zo te vieren dat Jezus leeft. Lees hier de preek nog eens na.