NCC (serie) | q&a 9: wat gebiedt God in de eerste drie geboden?

Het eerste gebod gaat over de plek die God inneemt in ons leven, Hij wil niet dat we er in ons leven andere goden op na houden. Het tweede gaat over de manier waarop God wil dat we Hem vereren. Het derde gebod gaat over de manier waarop anderen door onze manier van spreken en leven kunnen zien wie God is. Via de website www.newcitycatechismus.nl kan je de video die bij dit onderwerp hoort bekijken. Lees hier de preek nog eens na.