God is geduldig (en dat is mooi en moeilijk tegelijk)

Vanuit de gevangenis laat Johannes de Doper aan Jezus vragen: ‘bent u degene die komen zou, of moeten we iemand anders verwachten?’ Dat is een vreemde vraag uit de mond van iemand die anderen opriep tot bekering in de aanloop naar de komst van Jezus en van Gods koninkrijk in deze wereld. Op zondagmorgen 12 februari vierden we het Heilig Avondmaal en ging de preek hierover: wat mogen wij verwachten van Jezus en het leven in Gods koninkrijk?