Geloof jij het?!

De dienst van zondagmorgen 19 april is voorbereid met en voor de jongeren uit de kerk van 12-16 jaar. Het thema is: ‘Geloof jij het?’ We luisteren naar het verhaal van Tomas, die eerst niet kon geloven dat Jezus opstond uit de dood maar later een van de meest actieve volgers van Jezus werd. Wie was Tomas, en hoe kwam hij tot geloof? En, ook niet onbelangrijk natuurlijk: geloof jij het? Lees hier de preek nog eens na.