Tweede Paaszondag: verschijningen van Jezus

Na zijn lijden en dood verscheen Jezus 40 dagen lang aan de leerlingen. Zo heeft hij hun herhaaldelijk bewezen dat hij leefde, staat er in Handelingen 1,3. Er is dus alle reden om, zoals we ons in de tijd voor Pasen concentreerden op Jezus’ lijdensweg en de betekenis ervan, ook na Pasen de tijd te nemen om tot ons door te laten dringen dat Jezus leeft en wat dat betekent voor ons leven. Volgens Marcus 16 maakte Jezus zich bekend aan zijn leerlingen terwijl zij aanlagen voor de maaltijd. Deze preek is de inleiding op de viering van de Maaltijd van de HEER en gaat over de laatste verzen van het boek dat Marcus schreef.