Eerste zondag van advent: hoop voor de aarde!

Tijdens de vier zondagen van advent staan we stil bij een viertal belangrijke beloften die God in de loop van de geschiedenis aan mensen heeft gedaan en de manier waarop Hij werkt aan de vervulling van die beloften op de dag dat Jezus terugkomt. Het thema van advent is dit jaar: ‘God belooft wat!’ De eerste preek in de serie gaat over de belofte die God deed direct na de zondvloed. Je kunt deze belofte lezen in Genesis 8 vers 21. Hoe verhoudt deze belofte zich tot alarmerende berichten over bijvoorbeeld de opwarming van het klimaat en het veranderende perspectief op ons leven op aarde door de ruimtevaart? Hoe duurzaam is de belofte die God deed na de vloed? En wat betekent ze voor ons als christenen die leven in een wereld vol sombere voorspellingen over de toekomst? Lees hier de preek nog eens na.