Jij moet mij volgen!

Wanneer zeven van de elf overgebleven leerlingen aan het vissen zijn verschijnt Jezus voor de derde keer. Johannes is de eerste die begrijpt dat het Jezus is. Hij alarmeert Petrus, die direct uit de boot springt. De andere leerlingen volgen. Dan neemt Jezus Petrus apart. Er volgt een confronterend gesprek op de oever van het meer. De geschiedenis zegt veel over Petrus. Maar ook over Johannes; hij ging Petrus eerder al voor in geloof, bij het open graf bijvoorbeeld (Joh. 20,8). Deze preek gaat over het tweede deel van het gesprek tussen Jezus en Petrus. Dit begint met de vraag die Petrus aan Jezus stelt als hij ziet dat Johannes hen volgt: ‘Wat gebeurt er met hem, HEER?’