Sacramenten

Dr. A. van de Beek schrijft in zijn nieuwste boek (Lichaam en Geest van Christus, 2012) dat protestanten toe zijn aan een nieuwe reformatie:

We zullen opnieuw moeten leren wat de eucharistie als geneesmiddel van het eeuwige leven is. […] Het sacrament heeft geen andere boodschap dan het Woord. De rooms-katholieke theologie heeft het belang van het Woord opnieuw ontdekt en dat ook in de liturgie gestalte gegeven door meer aandacht voor de preek. De protestantse theologie zou meer aandacht voor het sacrament moeten krijgen en dat zou gestalte moeten krijgen in een liturgie van de samengekomen gemeente waarin Woord en sacrament beide tot hun recht komen. Prediking en viering gaan onlosmakelijk samen. (Van de Beek, 434-435)

Deze preek gaat over Sacramenten: wat zijn dat, hoe werken ze en wat is de verhouding tussen Woord & Sacrament? Luister hieronder de preek nog eens na. Via de tag ‘Heilig Avondmaal’ (ook hieronder) kan je meer blogs over dit onderwerp vinden.