Over de maaltijd (2)

In een tweede dienst / preek over het avondmaal denken we na over de praktijk van onze vieringen. Wat betekent het feit dat we een gemeenschap zijn waarin kringen steeds belangrijker worden voor onze vieringen van de maaltijd? Recommend on Facebook Share on Linkedin Tweet about it Subscribe to the comments on this post Tell […] more…

Over de maaltijd (1)

Deze preek (en die van volgende week) gaat over de betekenis van de christelijke maaltijd: het Heilig Avondmaal. Uit de gegevens van het Nieuwe Testament krijgen we de indruk dat de christelijke samenkomsten plaatsvonden rond de maaltijd. Waar kwam dat vandaan en wat betekent dat voor ons? Lees hier de preek nog eens na. Recommend […] more…

Ik ben de deur voor de schapen

Zowel de derde als de vierde “Ik ben” uitspraak van Jezus is ontleend aan de wereld van schapen en herders. Jezus zegt: “Ik ben de deur voor de schapen” en kort daarna: “Ik ben de goede herder.” De uitspraken volgen op de genezing van de blindgeboren man op sabbat en de discussie die daarop volgt […] more…

Ik ben het licht voor de wereld

De tweede uitspraak in de serie ‘Ik ben’ uitspraken van Jezus uit het boek Johannes is: ‘Ik ben het licht voor de wereld’. Licht zorgt ervoor dat alles zichtbaar wordt en dat je weet hoe je moet leven. Licht is een belangrijk thema in de geschriften van Johannes. Hij schrijft later: ‘God is licht, er […] more…

Ik ben het brood dat leven geeft

Tussen Kerst en Pasen volgen we dit seizoen het evangelie van Johannes. Daarin vermeldt Johannes zeven “Ik ben” uitspraken van Jezus. In de komende diensten overdenken we drie daarvan, te beginnen met de eerste. Jezus zegt: “Ik ben het brood dat leven geeft” (Johannes 6,35). Het is een uitspraak die bij de eerste hoorders heftige […] more…

De wijzen uit het oosten

Enige tijd na de geboorte van Jezus komen er wijzen uit het Oosten om hem eer te bewijzen. Wie zijn zij, waar komen zij vandaan en hoe wisten zij van Jezus’ geboorte? Matteüs geeft niet veel details prijs. Waarom vermeldt hij de komst van vreemdelingen na de geboorte van Jezus? En wat kunnen wij daar […] more…

Over vergeven

Ik las een tijdje terug een mooi boek over vergeving. En ik besloot er een zondagmiddagserie aan te wijden in de periode van advent dit jaar. Want in de kerk moet het over vergeving (blijven) gaan. Het is een van de belangrijkste onderwerpen uit de christelijke theologie. En in de praktijk ook een van de […] more…

Jezus’ laatste woorden

In de kerkdienst op eeuwigheidszondag luisterden we naar een van de laatste uitspraken van Jezus uit de bijbel: ‘Ik ben de stralende morgenster.’ Het mooie is, dit is geen afscheidsgroet maar de aankondiging van zijn tweede komst naar deze wereld. Lees hier de preek nog eens na. Recommend on Facebook Share on Linkedin Tweet about […] more…

Jozua’s laatste preek (serie Jozua | deel 10)

Wees sterk en moedig! – zo begin de geschiedenis van het bijbelboek Jozua. Gedurende 10 kerkdiensten volgden we het grote verhaal. Bij een laatste plechtigheid vraagt Jozua het volk om de afgodsbeelden weg te doen en voortaan alleen nog maar de HEER te dienen. Zelf geeft hij het goede voorbeeld: ‘Ik en mijn huis, wij […] more…

Wat God kan met onze spijt (serie Jozua | deel 9)

De Chiwwieten uit Gibeon doen net alsof ze uit een ver land komen en gaan een verbond aan met de leiders van het volk Israël. Die vergeten op hún beurt de HEER te raadplegen. Zo ontstond een vreemde situatie vanwege een verdrag dat eigenlijk nooit gesloten had mogen worden. Hoe reageert God? Dit verhaal gaat […] more…
Powered by WordPress | Fluxipress Theme