Over de Paasboodschap: (wat je doet met) je lichaam doet ertoe!

Jezus stond op uit de dood. Dat was/is een revolutionaire boodschap, een verhaal met gevolgen, ook voor ons lichaam. Paulus schrijft hierover in Romeinen 8,11: ‘Als de Geest van Hem die Jezus uit de dood heeft opgewekt in u woont, zal Hij die Christus uit de dood heeft opgewekt, ook uw sterfelijke lichamen levend maken […] more…

Goede Vrijdag: “Vrouw, zie uw zoon”

In zijn beschrijving van de kruisweg van Jezus zet Johannes op een gegeven moment het beeld even stil. Jezus hangt aan het kruis en spreekt het kleine groepje mensen dat daar nog is, nog een keer toe. Tegen zijn moeder zegt Hij: “vrouw, dat is je zoon”. En tegen Johannes: “dat is je moeder.” Lees […] more…

Lijdenstijd (6): een koning op een ezel

Palmpasen, de zondag voorafgaand aan Pasen, is een feest met een donkere rand. Vandaag roepen de mensen: ‘Hosanna’, maar een dag later is het ‘Kruisig hem!’. Jezus rijdt Jeruzalem binnen. En Hij doet dat op een ezel. De hele optocht is zorgvuldig in scene gezet. Eerst door Jezus zelf. En dan ook nog door de […] more…

Lijdenstijd (5): de vergissing van Petrus

Als Jezus wordt gearresteerd vlucht iedereen weg. Iedereen, behalve Petrus. Hij trekt zijn zwaard en neemt het op voor zijn Meester. Maar het blijkt een grote vergissing. Eerder had Jezus zijn leerling ook al eens scherp terecht gewezen toen hij zei dat Jezus niet zou hoeven lijden. En ook nu wijst Jezus hem terecht: ‘zou […] more…

Lijdenstijd (4): Jezus belooft de Heilige Geest

Voorafgaand aan de gebeurtenissen in Jeruzalem is er intensief contact tussen Jezus en zijn leerlingen. Jezus leert hen de laatste, belangrijke, lessen. Bijvoorbeeld door hen de voeten te wassen. Maar Jezus bereidt zijn leerlingen ook voor op de tijd dat Hij er niet meer zal zijn – een moeilijke tijd – door hen ervan te […] more…

Lijdenstijd (2): de vrouw die iets goeds voor Jezus deed

Nadat de hogepriester Kajafas onbedoeld over Jezus had geprofeteerd dat het beter is dat één man sterft voor het hele volk, zodat niet het hele volk verloren gaat (Joh. 11,50) doet ook Maria, de zus van Martha, iets waarvan ze de betekenis waarschijnlijk zelf niet ten volle heeft begrepen: ze balsemt het lichaam van Jezus […] more…

Over de maaltijd (2)

In een tweede dienst / preek over het avondmaal denken we na over de praktijk van onze vieringen. Wat betekent het feit dat we een gemeenschap zijn waarin kringen steeds belangrijker worden voor onze vieringen van de maaltijd? Recommend on Facebook Share on Linkedin Tweet about it Subscribe to the comments on this post Tell […] more…

Over de maaltijd (1)

Deze preek (en die van volgende week) gaat over de betekenis van de christelijke maaltijd: het Heilig Avondmaal. Uit de gegevens van het Nieuwe Testament krijgen we de indruk dat de christelijke samenkomsten plaatsvonden rond de maaltijd. Waar kwam dat vandaan en wat betekent dat voor ons? Lees hier de preek nog eens na. Recommend […] more…

Ik ben (3) de deur voor de schapen

Zowel de derde als de vierde “Ik ben” uitspraak van Jezus is ontleend aan de wereld van schapen en herders. Jezus zegt: “Ik ben de deur voor de schapen” en kort daarna: “Ik ben de goede herder.” De uitspraken volgen op de genezing van de blindgeboren man op sabbat en de discussie die daarop volgt […] more…

Ik ben (2) het licht voor de wereld

De tweede uitspraak in de serie ‘Ik ben’ uitspraken van Jezus uit het boek Johannes is: ‘Ik ben het licht voor de wereld’. Licht zorgt ervoor dat alles zichtbaar wordt en dat je weet hoe je moet leven. Licht is een belangrijk thema in de geschriften van Johannes. Hij schrijft later: ‘God is licht, er […] more…
Powered by WordPress | Fluxipress Theme