Jozef (4): In Egypte

Na een korte onderbreking van de Jozef geschiedenis (Genesis 38 over Juda en Tamar) lezen we hoe Jozef in Egypte als slaaf verkocht wordt en terecht komt in het huis van Potifar. Daar maakt hij carrière totdat hij beschuldigd wordt van de aanranding van de vrouw van Potifar. Toch is dat niet het einde. Jozef […] more…

Jozef (2): Rubens reddingsplan

Wanneer de broers Jozef zien aankomen willen ze hem vermoorden. Ruben slaagt erin om dat te voorkomen maar niet om Jozef terug te brengen naar Jakob. Wanneer Jakob het nieuws krijgt dat Jozef niet meer leeft belandt hij in een diepe depressie. Waarom mislukt Rubens reddingspoging? En waar is God eigenlijk in dit verhaal? Het […] more…

Jozef (1): een familie met problemen

Dit najaar gaan de preken in Delft over de geschiedenis van Jozef. Daarmee vervolgen we de serie over het leven van Jakob (zomer 2015). Het verhaal van Jozef begint in Genesis 37, waar beschreven wordt dat Jakob zich vestigt in het land van Gods belofte aan Abraham: Kanaän. Het hoofdstuk geeft een inkijkje in het […] more…

Over de kunst van het vergeven

Vergeven is beter dan vergelden. Maar waar ligt de grens? Hoe vaak moet je iemand vergeven en wat is vergeven eigenlijk? Jezus vertelde hierover een eenvoudig voorbeeldverhaal. Het verhaal maakt duidelijk dat er geen grenzen zijn aan het aantal keer dat je iemand moet willen vergeven wanneer hij of zij daarom vraagt. Het maakt ook […] more…

Over de kunst van het vergelijken

Deze preek gaat over een bekende maar raadselachtige uitspraak die Jezus eens deed: ‘zo zullen de laatsten de eersten zijn en de eersten de laatsten.’ Het voorbeeldverhaal waarin deze uitspraak gedaan wordt gaat over de kunst van het vergelijken. Het brengt ons bij een belangrijke kern van Jezus’ boodschap over Gods nieuwe wereld, waarin God […] more…

Bidden om de komst van Gods nieuwe wereld

Met het ‘Onze Vader’ gaf Jezus zijn leerlingen een begrijpelijk gebed. Christenen bidden geen matra’s. Ook bidden we niet uit slaafse verplichting. Maar we vragen God om een aantal concrete dingen. Jezus leerde ons o.a. bidden: ‘Laat uw koninkrijk komen’. Christenen bidden dit al eeuwen. Maar wat is het? Wat zien we ervan en hoe […] more…

God discrimineert niet!

Het verhaal van het bezoek van Petrus aan Cornelius is verrassend actueel. Cornelius, een Romeinse officier, was één van de eerste niet-Joodse mensen die tot verassing van Petrus èn zichzelf volledig aanvaard en welkom geheten wordt in de tot dan toe vrijwel uitsluitend Joodse kerk van Jezus. Lees hier de (verkorte versie van de) preek […] more…

Vasten

Vorige week ging het over voedsel. Voor veel religieuze mensen is geloof nauw verbonden met hun eet- en drinkgewoontes. Maar wat is nu een christelijke manier van omgaan met eten & drinken? Deze preek gaat het over een belangrijke, maar (bij ons) in onbruik geraakte, oefening in het leven dat gericht is op het komende […] more…

Eten & drinken

Miljoenen moslims vasten tijdens ramadan. Zij eten en drinken een maand lang niets tussen zonsopgang en zonsondergang. Vasten bepaalt je onder ander bij de vraag hoe je je verhoudt tot het voedsel dat je eet. Wat je eet en drinkt en hoe je dat doet, zegt iets over wie je bent. Joden eten kosher, moslims […] more…

Over het gebed (2) – bidden vormt je leven!

Wanneer christenen bidden vragen ze God of Hij hun leven in overeenstemming wil brengen met zijn wil, met zijn bedoelingen. En als ze zo bidden, kunnen ze dat vrijmoedig en vol vertrouwen doen. Maar hoe werkt bidden vervolgens, wat is de wil van God en hoe kom je daarachter? Een vorige keer ging het over […] more…
Powered by WordPress | Fluxipress Theme