Het gebed van Mozes

Psalm 90 is een lied met twee gezichten. Het begin en het einde ademen een sfeer van hoop en vertrouwen. Maar het middendeel klinkt heel wat minder hoopvol. Wat zegt Psalm 90 over wie God is? Lees hier de preek nog eens na. Recommend on Facebook Share on Linkedin Tweet about it Subscribe to the comments […] more…

Hier en nu. Geloven na de Hemelvaart van Jezus

40 dagen na Pasen werd Jezus in de Hemel opgenomen. Lucas vermeldt het niet als een afscheid, maar als een nieuw begin. Sinds zijn hemelvaart is Jezus alomtegenwoordig. Wij vieren dat nog steeds als een feestelijke gebeurtenis. We bidden ook om zijn terugkeer. Want dat zeiden de engelen tegen de leerlingen die getuigen waren van […] more…

Over de Paasboodschap: (wat je doet met) je lichaam doet ertoe!

Jezus stond op uit de dood. Dat was/is een revolutionaire boodschap, een verhaal met gevolgen, ook voor ons lichaam. Paulus schrijft hierover in Romeinen 8,11: ‘Als de Geest van Hem die Jezus uit de dood heeft opgewekt in u woont, zal Hij die Christus uit de dood heeft opgewekt, ook uw sterfelijke lichamen levend maken […] more…

Goede Vrijdag: “Vrouw, zie uw zoon”

In zijn beschrijving van de kruisweg van Jezus zet Johannes op een gegeven moment het beeld even stil. Jezus hangt aan het kruis en spreekt het kleine groepje mensen dat daar nog is, nog een keer toe. Tegen zijn moeder zegt Hij: “vrouw, dat is je zoon”. En tegen Johannes: “dat is je moeder.” Lees […] more…

Lijdenstijd (6): een koning op een ezel

Palmpasen, de zondag voorafgaand aan Pasen, is een feest met een donkere rand. Vandaag roepen de mensen: ‘Hosanna’, maar een dag later is het ‘Kruisig hem!’. Jezus rijdt Jeruzalem binnen. En Hij doet dat op een ezel. De hele optocht is zorgvuldig in scene gezet. Eerst door Jezus zelf. En dan ook nog door de […] more…

Lijdenstijd (5): de vergissing van Petrus

Als Jezus wordt gearresteerd vlucht iedereen weg. Iedereen, behalve Petrus. Hij trekt zijn zwaard en neemt het op voor zijn Meester. Maar het blijkt een grote vergissing. Eerder had Jezus zijn leerling ook al eens scherp terecht gewezen toen hij zei dat Jezus niet zou hoeven lijden. En ook nu wijst Jezus hem terecht: ‘zou […] more…

Lijdenstijd (4): Jezus belooft de Heilige Geest

Voorafgaand aan de gebeurtenissen in Jeruzalem is er intensief contact tussen Jezus en zijn leerlingen. Jezus leert hen de laatste, belangrijke, lessen. Bijvoorbeeld door hen de voeten te wassen. Maar Jezus bereidt zijn leerlingen ook voor op de tijd dat Hij er niet meer zal zijn – een moeilijke tijd – door hen ervan te […] more…

Lijdenstijd (2): de vrouw die iets goeds voor Jezus deed

Nadat de hogepriester Kajafas onbedoeld over Jezus had geprofeteerd dat het beter is dat één man sterft voor het hele volk, zodat niet het hele volk verloren gaat (Joh. 11,50) doet ook Maria, de zus van Martha, iets waarvan ze de betekenis waarschijnlijk zelf niet ten volle heeft begrepen: ze balsemt het lichaam van Jezus […] more…

Over de maaltijd (2)

In een tweede dienst / preek over het avondmaal denken we na over de praktijk van onze vieringen. Wat betekent het feit dat we een gemeenschap zijn waarin kringen steeds belangrijker worden voor onze vieringen van de maaltijd? Recommend on Facebook Share on Linkedin Tweet about it Subscribe to the comments on this post Tell […] more…

Over de maaltijd (1)

Deze preek (en die van volgende week) gaat over de betekenis van de christelijke maaltijd: het Heilig Avondmaal. Uit de gegevens van het Nieuwe Testament krijgen we de indruk dat de christelijke samenkomsten plaatsvonden rond de maaltijd. Waar kwam dat vandaan en wat betekent dat voor ons? Lees hier de preek nog eens na. Recommend […] more…
Powered by WordPress | Fluxipress Theme