Jezus’ laatste woorden

In de kerkdienst op eeuwigheidszondag luisterden we naar een van de laatste uitspraken van Jezus uit de bijbel: ‘Ik ben de stralende morgenster.’ Het mooie is, dit is geen afscheidsgroet maar de aankondiging van zijn tweede komst naar deze wereld. Lees hier de preek nog eens na. Recommend on Facebook Share on Linkedin Tweet about […] more…

Jozua’s laatste preek (serie Jozua | deel 10)

Wees sterk en moedig! – zo begin de geschiedenis van het bijbelboek Jozua. Gedurende 10 kerkdiensten volgden we het grote verhaal. Bij een laatste plechtigheid vraagt Jozua het volk om de afgodsbeelden weg te doen en voortaan alleen nog maar de HEER te dienen. Zelf geeft hij het goede voorbeeld: ‘Ik en mijn huis, wij […] more…

Wat God kan met onze spijt (serie Jozua | deel 9)

De Chiwwieten uit Gibeon doen net alsof ze uit een ver land komen en gaan een verbond aan met de leiders van het volk Israël. Die vergeten op hún beurt de HEER te raadplegen. Zo ontstond een vreemde situatie vanwege een verdrag dat eigenlijk nooit gesloten had mogen worden. Hoe reageert God? Dit verhaal gaat […] more…

Jozua’s bergrede (serie Jozua | deel 8)

Een plechtig moment. Dit keer niet aan de overkant van de rivier, of aan de grenzen van het beloofde land. Maar midden in het land, dichtbij de plek waar Abraham eens woonde. Daar leest Jozua het hele verhaal voor. Aan iedereen. Inclusief alle voorschriften, zegeningen en vervloekingen. Wat gebeurde daar op de berg Ebal? En […] more…

Ai, ai, wat een zonde …! (serie Jozua | deel 7)

Na de geschiedenis van de verovering van Jericho gaat het mis. Bij de volgende stad, Ai, vallen 36 doden. Hoe dat kwam? Omdat één man, Achan, zich niet hield aan de opdracht van Jozua. Hij verstopte een deel van de buit uit Jericho in zijn eigen tent. Dat is natuurlijk pijnlijk. Maar ook erg streng […] more…

Een bloederig verhaal (serie Jozua | deel 6)

We vervolgen de lezingen van het bijbelboek Jozua met de geschiedenis van de vernietiging van Jericho en haar inwoners. Een moeilijk verhaal voor wie niet ongevoelig is voor bloedvergieten. In de (echte) geschiedenis is niemand onschuldig. Maar geldt dat ook voor de God die we in de bijbel leren kennen? Lees hier de preek nog […] more…

Welkom in het land van het Avondmaal! (serie Jozua | deel 5)

Het eerste dat de Israëlieten doen onder leiding van Jozua in het beloofde land is Pesach vieren. Dat wil zeggen, nadat iedereen eerst besneden werd. Want dat was in de woestijn niet gebeurd. Wat zegt deze geschiedenis ons, nu wij het Avondmaal vieren?  Lees hier de preek nog eens na. Recommend on Facebook Share on […] more…

Het monument van de droge voeten (serie Jozua | deel 4)

Terwijl het volk Israël door de Jordaan loopt richting het beloofde land krijgt het via Jozua de opdracht om 12 stenen van de bodem van de rivier mee te nemen en aan de overkant op te richten als een monument. Zo bleef deze geschiedenis levend. En dat is ook voor ons een belangrijke opdracht: om […] more…

Bijbellezen (2): de kerk als leesgemeenschap

De bijbel is een boek dat door vele mensenhanden is gegaan. Toch geloven we dat God zelf ons aanspreekt door de bijbel. Het “Sola Scriptura” is een belangrijk uitgangspunt in de (protestantse) traditie van onze kerk: wij geloven dat de bijbel voor zichzelf spreekt. In deze preek gaat het over de kerk als gemeenschap waarin […] more…

Bijbellezen (1): het gezag van de bijbel

Bijbellezen leidde en leidt niet zelden tot verdeeldheid in plaats van eenheid. Er zijn allerlei vragen bij de bijbel te stellen. Over de totstandkoming van de tekst en de canon, maar ook over de uitleg. Toch stellen we er in de manier waarop wij kerk willen zijn nog steeds een eer in om de bijbel voor zichzelf […] more…
Powered by WordPress | Fluxipress Theme